• تغییرات در حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی۱۴۰۳/۰۳/۰۱

  حقوق ورودی برقی‌ها برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد، حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان
  ۴ واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) ۱۵واحد درصد است.
  در متن بخشنامه گمرک آمده است:
  با مد نظر قرار دادن بند (ت) تبصره (۹) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور،
  واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی)
  به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳
  معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی)
  پانزده واحد درصد تعیین شده است.

  منبع خبر: دنیای اقتصاد